Tussentijdse topvorming?

De aandelenmarkten zijn sinds begin september bezig aan een indrukwekkende stijging. Vooral de Amerikaanse indices deden het goed. De brede S&P 500 is in een korte periode circa 16% gestegen, mede… De aandelenmarkten zijn sinds begin september bezig aan een indrukwekkende stijging. Vooral de Amerikaanse indices deden het goed. De brede S&P 500 is in een korte periode circa 16% gestegen, mede door de kwantitatieve verruiming van de Fed. De tijd lijkt rijp voor een (milde) correctie, zodat de markten even wat kunnen afkoelen waarna er richting het jaareinde weer een volgende koopgolf zou kunnen volgen.
Voorkeursscenario
De beweging vanaf 195 punten verliep via een groot ABC-patroon en dit betekent dat de index niet impulsief omhoog is gegaan (geplaatste langere termijn bodem), maar correctief (tussentijdse bodem). De A- en B-golf van dit patroon zijn inmiddels geplaatst en de C-golf lijkt geplaatst op 358,23 punten (zie de grafiek).
In het grotere plaatje kregen we in de afgelopen maanden een zeer wispelturige AEX voorgeschoteld. De beslissing wil maar niet vallen en langere termijn beleggers wachten geduldig op een duidelijk signaal dat het tij zal keren. De bevestiging dat de index op weg is naar 195 punten, en lager, is er nog altijd niet: hiervoor zou de index onder 296,50 punten moeten sluiten. In dat geval krijgen we een serieuze overlapping voor de lange termijn en dat is op dit moment dan ook nog niet aan de orde.
Samenvattend
• De tussentijdse bodem is geplaatst op 194,99 punten: Golf (1).
• Golf (2) vanaf 194,99 punten lijkt nu via een ABC-patroon te zijn getopt op 358,23 punten.
• Golf (3) is inmiddels actueel. Onder 296,50 punten (op slotbasis) krijgen we een bevestiging van een negatief lange termijn scenario.
Korte termijn
Dé daling die de AEX uiteindelijk onder 195 punten zal brengen, lijkt van start te zijn gegaan vanaf 358,23 punten. Na de ontwikkelingen van de afgelopen maanden is mijn voorkeurstelling als volgt.
• Subgolf 1 binnen golf (3) kwam ten einde op 307,71 (7 mei 2010)
• Subgolf 2 actueel.
2010 laat tot dusverre een moeilijk patroon zien, met in wezen een zijwaartse AEX. Voor het grotere plaatje is een uitbraak uit de zone 300-360 wenselijk, zodat er meer duidelijkheid komt.
Bovenstaande telling is de voorkeurstelling. Subgolf 2 heeft in principe nu de ruimte om verder door te stijgen tot maximaal 358,23 punten. Subgolf 2 mag theoretisch namelijk 100% terugveren. Ik acht de kans groot dat de AEX, na een tussentijdse correctie, gaat proberen om een 100% terugvering naar 358 punten tot stand te brengen in 2010.

Conclusie
De AEX heeft in het afgelopen jaar koersoverlappingen laten zien welke niet meer horen bij een impulsieve stijging vanuit de EW-theorie. De C-golf (in het grotere plaatje) lijkt eerder dit jaar gezet op 358,23 punten.
De overlapping rond 311 punten is een schot voor de boeg. Er ligt waarschijnlijk in de komende maanden/jaren nog veel meer dalingspotentieel in het verschiet. De ultieme ‘trigger’ voor een definitieve trendwijziging van de markt ligt daarbij nog altijd op een stand van 296,50 punten. Hieronder is de daling richting 195 punten, en mogelijk lager, met grote waarschijnlijkheid begonnen voor de komende maanden/jaren.
De stop-loss voor bovenstaand grote termijn scenario ligt op 358 punten. Op de korte termijn is er nog een resterende stijging mogelijk naar 346-350 punten, waarna er een daling van ongeveer 10 tot 15 punten zou kunnen volgen. Hierna kan dan een eindejaarsrally volgen. Een AEX onder 328 punten is nu een negatief signaal, de verwachte (milde) correctie mag dan ook niet onder dit niveau komen.
Leon van Dam
Optiespecialist

Voor de grafiek verwijzen wij u naar ons weekblad.