Uit de financials

De cijfers over de oplopende werkloosheid in de Verenigde Staten waren, eind vorige week, een slechte aftrap voor de maand oktober. Het gerommel bij de financiële waarden is een andere onruststoker. Nu… De cijfers over de oplopende werkloosheid in de Verenigde Staten waren, eind vorige week, een slechte aftrap voor de maand oktober. Het gerommel bij de financiële waarden is een andere onruststoker. Nu is het wachten op de derdekwartaalcijfers, maar de financials lijken het moeilijk te gaan krijgen.
Banken
Een jaar na het dieptepunt van de kredietcrisis begint men zich af te vragen in hoeverre deze crisis nu eigenlijk is bezworen. In hoeverre zijn alle sussende en geruststellende woorden van overheden en andere autoriteiten terecht gebleken? Werkt het financiële systeem nu echt alweer zoals het zou moeten? Waarom lukt het Bos maar niet om zijn Fortis- of ABN Amro-onderdelen te verkopen? Waarom staat DSB het water aan de lippen en proberen ongeruste klanten massaal hun spaartegoeden naar elders te boeken?
DSB
Er is een ware hetze tegen DSB Bank op gang gekomen. Al ben ik nooit een fan geweest van deze bank, toch stoort mij dit zwartepieten in hoge mate. Of er binnen deze bank onethisch wordt gehandeld, laat ik even in het midden. Je zou je af kunnen vragen waar zorgplicht eindigt en eigen verantwoordelijkheid begint, al is het een feit dat de gemiddelde klant van deze bank niet uitblinkt in intelligentie. De graagte waarmee politici deze bank een schop na geven, getuigt echter van een hoge mate van triestheid, met het falende financiële toezicht en het gerommel bij de huidige staatsbanken nog zo vers in het geheugen. Inmiddels wordt door sommige partijen gehint op een mogelijk failliet van de bank. Dit is moeilijk te staven. Hoe dan ook: er is veel onrust.
Kroes en Bos
Ondanks de misstappen met Fortis en ABN Amro en zijn ongefundeerde uitlatingen nu over DSB, weet onze minister van Financiën mevrouw Kroes wel mooi aan het lijntje te houden. Dit roept twee verschillende onderbuikgevoelens op bij het publiek: dat er kennelijk nog steeds iets niet in orde is, gezien het feit dat Kroes zich met de staatsbanken bemoeit, en dat de regels op staatsbanken soepel worden toegepast. Beide gevoelens schaden het vertrouwen van het publiek in het financiële systeem en het toezicht daarop.
ING
ING is wanhopig onderdelen aan het verkopen, om de balanspositie te verstevigen. Zwitserse en Aziatische onderdelen staan in de etalage. Het lijkt erop dat de eerste verkocht gaan worden. In augustus kreeg het fonds nog een verlaging van de rating  door Moody’s te verwerken. Momenteel heeft men zelfs het idee om het bedrijf uit elkaar te trekken en de verzekeringstak van het bankbedrijf te scheiden.
Dalende financials
Al met al kan men zich met dit gerommel afvragen of de stijging van het afgelopen halfjaar wel te rechtvaardigen viel. Het vertrouwen in ons financiële systeem is nog broos en zoals we weten: het komt te voet en gaat te paard. Dergelijke wanorde is dan ook erg schadelijk. De onrust bij de DSB-klanten moet iedere econoom zorgen baren. Een mogelijk faillissement zou rampzalig zijn. Ik vrees dan ook dat bij de komende dalingen op de beurzen de financiële waarden het zullen moeten ontgelden.
Simon Haas
deaandeelhouder.nl
Geraadpleegde bronnen:
http://www.nrc.nl/economie/article2376771.ece
/Werkloosheid_in_de_VS_op_hoogste_stand_sinds_1983
http://www.nrc.nl/economie/article2376729.ece/Kroes
_geeft_uitstel_aan_Bos_tot_19_oktober
http://www.deaandeelhouder.nl/news/2009/10/2/verkoop
_zwotserse_activiteiten_ing_nadert_eind/