Update BeursBulletin Beleggingsfonds januari 2012

Update BeursBulletin Beleggingsfonds januari 2012Het BeursBulletin Beleggingsfonds kende een flitsende start van het nieuwe jaar. In januari boekte het fonds een resultaat van circa 4%, in lijn met de benchmark Eurostoxx50. Het fonds heeft het afgelopen maand duidelijk beter gedaan dan de AEX, die 2% steeg. Het beleggingsfonds heeft daarmee een stap in de…

Update BeursBulletin Beleggingsfonds januari 2012 Het BeursBulletin Beleggingsfonds kende een flitsende start van het nieuwe jaar. In januari boekte het fonds een resultaat van circa 4%, in lijn met de benchmark Eurostoxx50. Het fonds heeft het afgelopen maand duidelijk beter gedaan dan de AEX, die 2% steeg. Het beleggingsfonds heeft daarmee een stap in de goede richting gezet om het negatieve resultaat van de voorgaande jaren weg te werken.

De long only-strategieën zoals de Ratio- en DividendPortefeuille, maar ook de portefeuilles Energie en Financiële dienstverlening en OptieAlert boekten afgelopen maand een prachtig resultaat.
Het is bemoedigend dat de middelgrote en kleinere Europese fondsen, die deel uitmaken van de Next 150-index, vorige maand ook de weg omhoog hebben gevonden waarvan de RatioPortefeuille wist te profiteren.

AEX consolideert in januari
Europese politici hebben de draad van het oeverloos vergaderen ook in januari weer opgepakt om de (Europese) schuldencrisis te bestrijden. De Griekse tragedie krijgt er steeds meer hoofdstukken bij.

Ondanks dat Europa geen spijkers met koppen kon slaan, wist de AEX zich in januari boven de top van oktober te handhaven. De AEX consolideerde binnen de stijgende trend van de voorgaande maanden.

Het proces van hogere bodems en dito toppen sinds het dieptepunt onder 260 punten in september is nog steeds gaande. Het is bemoedigend dat de AEX het 200-daags voortschrijdend gemiddelde opwaarts wist te doorbreken. Dit lange termijn gemiddelde is echter nog wel dalend.

De AEX vormde in januari een hogere bodem, vlak onder de dalende weerstandslijn, die stamt uit 2007 en over de toppen van 2011 loopt. De AEX-index zit gevangen tussen de stijgende steunlijn van de afgelopen maanden en de dalende weerstandslijn die samen de AEX tot een uitbraak dwingen.
Goede start Ratio- en DividendPortefeuille
Vorig jaar hebben de Ratio- en DividendPortefeuille minder goed gepresteerd. Deze long only strategieën hadden last van tegenwind vanwege een dalende beurs. Desalniettemin zijn de resultaten op lange termijn zeer sterk. Deze strategieën zijn dit jaar gelukkig goed uit de startblokken gekomen.

Ten aanzien van de RatioPortefeuille hebben wij de selectiecriteria aangescherpt met een extra filter: een strenge bedrijfsanalyse. Afgelopen jaar is hard gewerkt om aandelen van bedrijven, die in de gevarenzone dreigen te komen, vroegtijdig te herkennen.
De DividendPortefeuille had vorig jaar ook last van tegenwind, maar voor deze strategie geldt eveneens dat de lange termijn resultaten uitstekend zijn. Korte termijn fluctuaties zijn echter inherent aan beleggen. Wij betrachten dan ook geduld.

De aandelenmarkt bood afgelopen jaar mooie kansen om fondsen op een gunstig niveau in portefeuille op te nemen. Dit heeft zich in de eerste maand dan ook uitbetaald. Het dividendrendement van fondsen, die deel uitmaken van de DividendPortefeuille, wordt bovendien hoger bij dalende koersen.

Door geduld te betrachten én oog te hebben voor de lange termijn, krijgen fondsen die in de Ratio- en DividendPortefeuille voorkomen, de tijd om een fraai resultaat te realiseren.
Het kan immers enige tijd duren voordat de onderwaardering door de markt wordt onderkend. Correcties bieden dan ook kansen om ondergewaardeerde fondsen of aandelen met een goed dividendrendement (bij) te kopen.

In plaats van een passieve benadering van de markt en geld parkeren op zeer laag renderende spaarrekeningen of staatsobligaties, prefereren wij een actievere benadering van de markt. Het rendement op een spaarrekening is momenteel zo laag, dat na aftrek van inflatie en belasting het vermogen jaarlijks minder wordt.

Wij zijn voorstander van het systematisch beleggen op basis van bewezen strategieën, zoals de Top-, SuperMomentum-, Ratio- en de DividendPortefeuille. Bovendien gebruiken wij de OptieAlert-strategie waarbij aandelen worden gekocht waarop (gedekt) opties worden geschreven. Op deze wijze kan ook in zijwaartse (tot licht dalende) markten geld worden verdiend vanwege het verdampen van tijds- en verwachtingswaarde van opties.

Het fonds is flitsend van start gegaan en wij zien dit jaar dan ook met veel vertrouwen tegemoet. Temeer omdat wij de strategie ten aanzien van de RatioPortefeuille hebben aangescherpt. Weliswaar is het verlies van de afgelopen jaren nog niet weggepoetst, maar de stap in de goede richting is in ieder geval gezet. Wij doen er in ieder geval alles aan om de stijgende lijn voort te zetten.

Harm van Wijk
www.BeursBulletin.nl

Voor de grafieken verwijzen wij u naar het weekblad.