Update BeursBulletin Beleggingsfonds mei 2009

In mei zetten de aandelenmarkten de stijgende lijn die sinds 9 maart werd ingezet, opnieuw voort. Onze benchmark -de brede Dow Jones Euro Stoxx 50- ging met procenten tegelijk omhoog. Dankzij het forse… In mei zetten de aandelenmarkten de stijgende lijn die sinds 9 maart werd ingezet, opnieuw voort. Onze benchmark -de brede Dow Jones Euro Stoxx 50- ging met procenten tegelijk omhoog. Dankzij het forse herstel sinds het dieptepunt in maart, wist de Stoxx50 het verlies van dit jaar weg te poetsen. De Amsterdamse hoofdgraadmeter AEX noteert sinds 2 januari 2009 eveneens in de plus. Ondanks het forse herstel, hebben de indices de lange termijn dalende trends, die medio 2007 zijn ingezet, nog steeds niet omgebogen.
Het systeem van BeursBulletin komt het beste tot zijn recht wanneer er sprake is van een trend. Omdat wij de trend volgen, is het resultaat in een per saldo zijwaartse markt (zoals de maanden november 2008 tot en met heden) helaas onbevredigend. Ter illustratie: de AEX noteerde op 3 november 2008 rond 270 punten en liet onlangs opnieuw deze stand optekenen. De afgelopen 7 maanden is de AEX per saldo derhalve niets opgeschoten. Een zijwaartse markt is nadelig voor een trendvolgend systeem, omdat we regelmatig op het verkeerde been worden gezet in deze trading range. Het resultaat van het beleggingsfonds blijft hierdoor achter bij onze verwachtingen.
Dankzij de forse stijging sinds de bodem in maart, is het beeld voor de indices wat vriendelijker geworden. Desalniettemin is de lange termijn dalende trend nog niet omgebogen (zie de kwartaalgrafiek van de AEX in het weekblad).
De AEX-index zit sinds medio 2007 nog steeds in een dalende trend. Eigenlijk is al vanaf 2000, toen de AEX 700 punten noteerde, sprake van een lagere top (560 punten in de 2007) en een lagere bodem (194,99 punten op 9 maart). Short-posities zijn om die reden nog steeds gerechtvaardigd. De AEX zit als het ware in een transitiefase: de korte termijn trend is positief, terwijl de lange termijn trend nog wel neerwaarts gericht is. De middellange termijn trend is neutraal en zal een kant moeten kiezen.
Het is van groot belang om een keuze te maken tussen de langere, stabielere trend en het snellere werk. We zien bij tijd en wijle bij bear market-rallies (plotselinge, forse dalingen), waarbij de waan van dag u nogal eens op het verkeerde been kan zetten. Onze voorkeur gaat dan ook uit naar de langere termijn en we moeten dan helaas accepteren dat we door deze vertraging een deel van de beweging missen en dat sommige posities nu tegen ons in gaan. Onderzoek wijst echter uit dat middels deze methode per saldo wel een hoger resultaat wordt behaald.
Het volgen van de trend is jaar in jaar uit zeer succesvol gebleken. In de AEX-grafiek (zie het weekblad) is duidelijk te zien dat daar het volgen van de groene koopsignalen en de rode verkoopsignalen de index ruimschoots wordt verslagen. Nadeel van het volgen van een trend is echter dat u NOOIT op de top verkoopt en NOOIT op de bodem koopt. De vraag  is natuurlijk of dat überhaupt mogelijk is. Maar als de trend inzet, dan zit u goed en verdient u meer geld dan bijvoorbeeld met buy and hold. Het gaat, net als bij vis, natuurlijk niet om dat eerste of het laatste stukje. De kop en staart laat u op het bord liggen, maar het gaat natuurlijk om het middenstuk.
Ter illustratie: indien u het groene koopsignaal had gevolgd in 2004, had u een groot deel van de beweging gemist want de AEX was reeds ruim 55% gestegen vanaf de bodem op 217,80 punten. Toch zouden deze signalen u, evenals in de jaren ’90, veel winst hebben opgeleverd. Met behulp van deze indicator zou u grote winsten hebben kunnen behalen, zonder daarbij op de bodem te kopen en op de top te verkopen. U miste weliswaar een groot gedeelte van de beweging, maar u heeft wel een totale winst van bijna 905 AEX-punten kunnen realiseren.
Wij realiseren ons uiteraard dat op een korte time frame zich interessante kansen voordoen. Wanneer we echter ‘korter op de bal zouden spelen’, dan lopen we een grote kans om voortijdig uit te stappen. Bij het vervolgen van de trend ontvangen we dan minder aandelen voor hetzelfde geld wanneer we opnieuw instappen. De kunst is dus om zolang mogelijk in de trend te blijven zitten.
Het huidige beursklimaat biedt zeker mooie beleggingskansen, waarvan wij de vruchten hebben geplukt. Een groot aantal aandelen werd op een veel lager niveau gekocht en toont inmiddels een aanzienlijke winst. Sommige fondsen waren circa 90% in waarde gedaald. Voor hetzelfde geld kochten we dus tien keer zoveel aandelen als bijvoorbeeld een jaar geleden.
Afgelopen maanden namen wij opnieuw enkele van deze fondsen op in portefeuille, zoals ArcelorMittal, BinckBank, Aalberts, ProLogis en Maurel et Prom. Deze fondsen staan inmiddels 50% hoger en sommige staan zelfs op meer dan 100% winst. Deze aandelen vormen een goede en sterke basis voor onze portefeuille. We hebben immers tweemaal zoveel aandelen in portefeuille dan we nu zouden ontvangen voor hetzelfde geld. Mochten de aandelen nogmaals verdubbelen, dan kunnen we een winst van 300% noteren. Mochten de oude koersniveaus na een daling van 90% worden opgezocht, dan kan per fonds zelfs een koersstijging van 1000% tegemoet worden gezien.
Verwachting
Het beleggingsbeleid van het fonds is gebaseerd op verschillende portefeuilles van BeursBulletin waarbij strategieën worden gevolgd voor zowel de lange als de korte termijn. Middels de strategie van het afkappen van verliezen en het laten doorgroeien van winsten, verslaat BeursBulletin jaar in jaar uit de benchmark. Uiteraard zijn er periodes waarin we minder goed presteren dan de beurzen (zoals de afgelopen zeven maanden), maar gemiddeld doet het systeem het veel beter dan de markt (zie de grafieken van de portefeuilles Industrie & Dienstverlening en Energie & Financiële dienstverlening in het weekblad).
De AEX is in afwachting van een uitbraak. Het voordeel van de recente consolidatie is dat de bandbreedte steeds kleiner is geworden. Zodra blijkt welke trend knock out gaat, de lange dalende of de korte stijgende, kan het fonds daarvan profiteren. Wij hebben een uitstekende uitgangspositie bij een verdere stijging. Mocht de markt daarentegen weer naar beneden gaan, dan zorgen de short-posities voor bescherming tegen koersdalingen. Het enige wat we nodig hebben is een trend. We troosten ons met de gedachte dat we reeds zeven maanden in een zijwaartse markt zitten. Vroeg of laat moet de markt echter een keuze maken.
Harm van Wijk
BeursBulletin.nl
Voor de bijbehorende grafieken verwijzen wij u naar het weekblad.