Uw aflossingsvrije hypotheek (Tom Lassing)

De EU en de toezichthouders beginnen nerveus te worden over de aflossingsvrije hypotheken in Nederland. Deze aflossingsvrije hypotheken zijn net zo aflossingsvrij als dat het bier morgen in uw stamcafé gratis is.
U moet de hypotheek namelijk wel aflossen, maar slechts bij de afloopdatum.
Kunt u dat niet, geen nood, dan verkoopt de bank uw woning en het probleem is voor de bank vrijwel over. Dat u dan dakloos bent, dat is niet de zorg voor de bank.
De naam voor het product is achteraf bezien erg ongelukkig gekozen.
Uitgestelde aflossing hypotheek was al beter geweest. Dan heb je in de naam in ieder geval nog een stukje realiteitszin zitten.
Doordat veel aflossingsvrije hypotheken zijn gecombineerd met de schurkachtige woekerpolissen van dezelfde banken ligt er een gapend gat tussen wat er straks aanwezig is voor aflossing en wat er nodig is voor aflossing. Wat gaat de bank doen met dat gapende gat?
Geven ze u respijt in de vorm van een nieuwe lening die u wel moet aflossen over het resterende bedrag, of eisen ze totale aflossing en staat u op straat? Denk er niet te ligt over, de bank heeft het recht om u uit uw huis te knikkeren. Het is immers uw huis niet als u de lening niet op tijd en volledig aflost. U heeft er voor getekend.
Het is dus van groot belang dat u uw positie in kaart brengt. Wat kunt u doen om in ieder geval het gapende gat zo klein mogelijk te maken. Immers, des te kleiner het gat, des te groter de kans dat er wel uit te komen is.
Vrijwel alle aflossingsvrije hypotheken mag eerder op afgelost worden en vaak mag één keer per jaar tot 10% van de lening afgelost worden. Ik denk dat het verstandig is om minstens een klein bedrag af te lossen. U kan het nu mogelijk nog enkele dagen doen. Vaak is december al te laat.