Vier zéér strenge voorwaarden voor selectie (Jack Hoogland)