Waar is de middenstand gebleven? (Walter Mattthijssen info@forexathome.com)