Waar wortelt de Crypto-industrie? (Tom Lassing)

Dat crypto currencies en blockchain technologie kansrijk en in sommige opzichten de toekomst zijn, wordt steeds meer mensen duidelijk. Sommige regeringen en overheden vechten achterhoede gevechten om de ontwikkelingen tegen te houden. Andere overheden en regeringen zien hier juist kansen.
Het grappige is dat gevestigde (westerse) overheden vooral tegenwerken, terwijl landen die economisch zwak zijn juist de nieuwe technieken omarmen. Die zwakkere economieën zien hier een kans om in de toekomst een grotere rol te gaan spelen en omarmen de ontwikkelingen.
Eén van die landen die actief is als promotor van de nieuwe technologie is Kazachstan.
Dat wordt dan door de pers in de gevestigde economieën gebruikt om er schande van te spreken, omdat de pers in de gevestigde economieën de spreekbuis is van de overheid.
Kazachstan wil echter toonaangevend worden in deze industrie en probeert dan ook een wettelijk kader aan de ontwikkelingen te geven.
Dat houdt onder meer in dat de centrale bank van Kazachstan een plaats probeert te geven aan crypto-munten.
Is dat slecht? Neen, het is juist heel goed. Immers wordt er daar ervaring opgedaan die we later kunnen gebruiken in onze economie.
We lopen dan echter wel fors achter en we hebben geen invloed in hoe de wettelijke kaders zich ontwikkelen.
Heel gek eigenlijk, want de ontwikkelaars van de technologie zitten wel hier, maar het gebrek aan wettelijk kader trekt ze min of meer naar landen als Kazachstan toe.
Ik vind het briljant van een land als Kazachstan dat ze hier snel op inspringen. Het is een kans voor open doel juist omdat het zo’n kansloos land ineens wel vooraan de rij kan zetten.

Heeft u het cryptorapport al besteld? Kijk hier