Wat een opvallend aandeel (Tom Lassing)

In een aandelenrapport van een collega kwam ik een aandeel tegen dat ik nog niet kende. Gek eigenlijk, want ik heb in die hoek wel ooit gezocht, maar blijkbaar was het bedrijf toen nog niet opvallend genoeg om het te ‘zien’.
Nu wel.
Opvallend is dat de K/W op dit moment boven de 300 te vinden is en volgend jaar naar verwachting rond de 50. Dat maakt wel duidelijk dat de winst enorm toeneemt, maar deze nog wel enorm moet groeien voor dit aandeel goedkoop genoemd kan worden. (In het rapport wordt uitgegaan van gunstiger cijfers, daar zal ongetwijfeld een goede reden voor zijn, maar ik heb even de openbare gegevens van Yahoo Finance en MSN Money Internet gehaald. Die cijfers kwamen met elkaar overeen.)
In die klassieke zin is het zo geen ‘goedkoop’ aandeel.
De boekwaarde is ongeveer 2/3e van de beurswaarde en dat is heel normaal. Ik kom daar zo op terug.
De vrije cash flow is zo’n 5 miljoen, met nog slechts 2,5 miljoen in kas en meer dan 250 miljoen aan schulden. Ze varen dus scherp aan de wind, maar je kan ook stellen dat ze het kapitaal maximaal benutten en dat kan ook gezien de positieve cashflow.
Daarbij betalen ze de investeerders rond de 4,5% dividend op jaarbasis.
Kijken we naar de laatste 5 jaar aan beursnotering, dan hebben beleggers het moeten hebben van het dividend. Echt superkoerswinsten zijn er in die periode nog niet geweest.
Waar ze in actief zijn, is het verkrijgen van zowel land als faciliteiten op het gebied van het boerenbedrijf. Ze hebben dus landerijen, boerderijen, verwerkingsinstallaties, koelhuizen etc. De hele keten tot de supermarkt als het ware. Ze hebben zelfs een stuk land verpacht aan een oliemaatschappij en verdienen via die weg ook inkomen.
Dit alles zult u misschien nog altijd niet enthousiast van worden. Het is ‘gewoon’ en zeker niet extreem opvallend.
Waarom is dit dan toch ‘opvallend’?
Het heeft alles te maken met de waardering die ze aan hun grondposities moeten geven. Die waarde moeten ze op historische gronden in de boeken waarderen en dus niet op de huidige waarde in het economische verkeer. Het bedrijf is dus ondertussen na 20 jaar actief te zijn al veel meer waard dan in de boeken staat. Als je dus gaat rekenen met de echte waarde van de bezittingen, dan komt er een heel ander financieel beeld naar voren. Na vijf magere jaren voor beleggers kan dit extreem laag risico bedrijf wel eens een heel aantrekkelijke belegging gaan worden.
U kan het rapport hier bestellen.