Wat heeft de overheid met ons geld gedaan?

Dit kleine boekje is geschreven door Murray Rothbard en geeft helder weer wat geld is, wat het zou moeten zijn en wat het is geworden. Het boekje had ook kunnen heten “alles wat u ooit wilde weten over… Dit kleine boekje is geschreven door Murray Rothbard en geeft helder weer wat geld is, wat het zou moeten zijn en wat het is geworden. Het boekje had ook kunnen heten “alles wat u ooit wilde weten over geld, maar niet durfde te vragen”.
Dit is één van die bewijsstukken waaruit blijkt dat er wel degelijk mensen zijn die de kredietcrisis aan zagen komen. Het boekje begint met uit te leggen wat geld nu eigenlijk is en hoe het is ontstaan. Dat lijkt wellicht voor de hand liggend, maar in het huidige klimaat gaat men ervan uit dat de uitgifte van geld vanzelfsprekend een taak is van de overheid. Rothbard geeft helder aan hoe geld als vanzelf ontstaat en dat pas later de overheid ingrijpt in dit proces.
Vervolgens gaat hij in op de mogelijke vormen van overheidsinterventie in de voorziening van geld. Hij sluit af met een historische analyse waarin hij laat zien hoe het monetaire beleid zich heeft ontwikkeld van een gouden standaard tot de val van Bretton Woods. Jesus Huerta de Soto verzorgt een voor- en nawoord om het boekje in de huidige tijd te plaatsen. Deze historische analyse geeft goed aan hoe de weg naar de huidige crisis is verlopen.
Het Rothbard instituut heeft dit werk vertaald naar het Nederlands. Ik had het reeds eerder in het Engels gelezen en heb het nu herlezen om deze editie te bespreken. Het viel me weer op hoe helder het geschreven is en hoe actueel het nog steeds is.
Vooral het besef dat het huidige monetaire stelsel een opeenstapeling van historische fouten is, is een belangrijke les die je uit dit boekje kunt trekken. Na het lezen zal duidelijk zijn dat de opbouw naar de huidige crisis niet over één nacht ijs is gegaan. Dat is een proces geweest van vele jaren waarin er steeds weer gesleuteld werd aan de financiële markten. Het gevaar van centrale banken en het ruime monetaire beleid dat zij over het algemeen voeren, is al lang bekend. Vanaf het begin van de centrale banken wordt er al voor gewaarschuwd.
Maar nog steeds klinkt het geluid dat niemand de kredietcrisis aan heeft zien komen. Nadat je je verdiept hebt in de juiste bronnen kun je je eigenlijk alleen maar verbazen dat het nog zo lang goed is gegaan. Hoe kun je toch vol blijven houden dat niemand het aan heeft zien komen. Als er al honderd jaar lang geluiden zijn dat de genomen monetaire beslissingen op termijn niet houdbaar zullen zijn. Niet alleen werd de crisis voorspeld. Ook de oorzaken van de crisis en het verloop werden al van tevoren uitgetekend. Wat niet voorspelbaar was en is, is de reactie van de overheid. Wat zullen ze de komende tijd weer bedenken om de problemen nog een paar jaar vooruit te schuiven?
Dezelfde mensen die nu verkondigen dat niemand de crisis aan zag komen, snappen nu nog steeds niet wat de kredietcrisis eigenlijk is. Zij denken dat de economie aan het herstellen is en dat de crisis achter ons ligt. Het tegendeel is waar. De kredietcrisis is het resultaat van jarenlang wanbeleid en deze crisis is zeker nog niet over.
Voor degenen die meer willen begrijpen van de monetaire economie is dit boekje een aanrader. Het is duidelijk en toegankelijk geschreven. Het is leesbaar voor degenen met weinig economische achtergrondkennis. Maar ook voor de afgestudeerde econoom is het een aanrader. Ook voor hen is er nog heel wat nieuws te lezen. Menig afgestudeerd econoom heeft nog nooit iets gelezen over de mogelijkheid van private voorziening van geld. En dit terwijl het in het verleden goed heeft gefunctioneerd. Een beter begrip van wat geld is en wat de overheid met geld doet kan heel verhelderend zijn.
Het boekje kost slechts een tientje en is te bestellen bij bol. Klik hier.
Je kan het boekje hier gratis in het Nederlands downloaden.
Marcel Meijer
www.devrijeeconomie.nl