Wat is voorkennis?

Een filiaalhouder van een supermarktketen heeft recent 114.000 euro boete gekregen omdat hij zich volgens de AFM schuldig maakte aan handel met voorkennis. Dat terwijl 700 personen op dat moment dezelfde kennis verkregen.
De vraagt roept zich dan op, wanneer is kennis precies ‘voorkennis’?

Volgens de AFM zijn er 4 zaken waar u op moet letten:
1. De informatie moet concreet zijn.
2. De informatie moet betrekking hebben op een beursgenoteerde onderneming
3. De informatie is nog niet openbaar gemaakt
4. De openbaarmaking van de informatie moet eventueel een koersverandering tot stand kunnen brengen.

Stel even, u bent op interne vergaderingsbijeenkomst van uw werkgever alwaar gesproken wordt over de mogelijke overname van een beursgenoteerde onderneming door uw werkgever. Er zijn 1000 man in de zaal.
In dit geval is de informatie concreet, het heeft betrekking op een beursgenoteerde onderneming, als de beursgenoteerde onderneming er nog geen bericht over heeft doen uitgaan is de informatie nog niet openbaar (de vergadering waar u was, is ook niet openbaar) en een overname is een zaak die de beurskoers enorm kan doen bewegen. In dit geval heeft u dus voorkennis in handen, immers is de bijeenkomst niet openbaar!
Zelf beleggen op deze kennis of anderen in staat stellen te handelen op deze kennis is dus strafbaar. De AFM kan tot 2 miljoen euro boete geven + de winst als boete erbij laten tellen.
Denk daarbij aan reputatieschade en eventueel het verliezen van uw baan als gevolg van de veroordeling!

Er zijn verschillende scenario’s mogelijk waarbij we de grenzen kunnen gaan opzoeken van deze regelgeving. Stel namelijk dat u die kennis niet gebruikt om er in te handelen, maar u speelt haar door aan de pers en het bericht wordt vervolgens openbaar gemaakt via websites. In dat geval mag u nog altijd niet handelen, maar iemand die op de website dit bericht ziet en er op gaat handelen loopt minder kans om aangeklaagd te worden voor voorkennis… Tenzij…
Gaat zo iemand, die normaal met 100 aandelen per transactie werkt nu ineens met 100.000 aandelen werken, dan is de zaak wel verdacht. Immers, is het logisch dat iemand dat zou doen alleen op basis van een berichtje op een site? Wist deze persoon niet ook via andere wegen van deze voorkennis?
In feite mag u pas handelen als de onderneming zelf een persbericht heeft doen uitgaan.

Voor de AFM is het overigens niet van belang of er bij punt 4 ook daadwerkelijk winst is behaald. Puur het feit dat je gaat handelen op voorkennis is al voldoende. Het beste is om bij twijfel de onderneming te vragen om een persbericht. Als de onderneming dat niet wil, bel dan de AFM en geef ze de gegevens/. Laat de AFM daarop dan handelen. Als u de AFM hebt gebeld en de volgende dag is er nog altijd niets bekend gemaakt, dan zijn er in mijn ogen twee scenario’s mogelijk:
1. Er is geen voorkennis, want het is lariekoek.
2. Het is geen voorkennis, want ook de AFM heeft de kans gekregen hier actie op te ondernemen en verzuimde.

Ik raad u overigens in dat geval wel aan de correspondentie met de AFM vast te leggen.

Het beste is overigens bij twijfel over de status van de kennis niet te handelen. Het is daarbij ook lang niet altijd gezegd dat de koers dat doet wat u er van verwacht. U zal de eerste niet zijn die totaal verkeerd in de markt zit omdat de beurs het bericht anders waardeerde dan dat u dat deed.