Wel of geen vastgoed als investering voor EUR 50.000,-? (Lodewijk Hof)