Wet op het giraal effectenverkeer

Eerder deze week schreef Tom Lassing in de Beursbox nieuwsbrief hoe (on)veilig uw geld op een bankrekening is. Hij gaf ook aan dat
beleggingsfondsen en aandelen veel veiliger zijn. Hoe zit dat precies?

Uw beleggingen vallen bij een faillissement niet onder de boedel van de bank of effectenkantoor.

Vrijwel alle effecten die genoteerd zijn aan de Amsterdamse beurs vallen onder de beschermende
werking van de ‘Wet op het giraal effectenverkeer Wge). Hierdoor bent en blijft u eigenaar van de
effecten in uw portefeuille. Effecten die niet onder de wetgeving vallen (de meeste buitenlandse
effecten) worden ondergebracht in een apart bewaarbedrijf. Een belegger heeft zo een rechtstreekse
vordering op het bewaarbedrijf. De kans dat zo’n bewaarder failliet gaat is zeer klein. Een bewaarder doet namelijk niets anders dan waardepapieren bewaren. Het neemt nagenoeg geen risico’s en maakt geen schulden. Deze beschermingsconstructie wordt gehanteerd voor beleggingsfondsen, individuele aandelen, trackers en obligaties.
Opties, en andere derivaten derivaten zijn niet beschermd bij een faillissement van een bank.
Uitzonderingen hierop zijn de Turbo’s en Speeders; zij vallen wel onder de Wge.

En hoe zit het met liquiditeiten op je beleggersrekening?
Als de rekening loopt bij een reguliere bank, dan valt het geld op die rekening onder het depositogarantiestelsel. Staan de effecten bij een effectenkantoor, dan kun je een beroep doen op de “Beleggerscompensatieregeling”. Deze regeling garandeert het tegoed tot een waarde van in totaal € 20.000.

Ton Winter
tonwinter@goodlifetrader.nl