Wie gaat het hardste geraakt worden? (Jack Hoogland)