Zelfs als dit aandeel met 100% stijgt… (Jack Hoogland)