Oorsprong Beursblik.nl

Oorsprong Beursblik.nl ligt bij beleggers zelf

Enkele jaren geleden hadden we een bijeenkomst met een aantal frequente bezoekers van een beleggerswebsite om te inventariseren wat er beter kon. Toen het laat dreigde te worden liet 1 van hen zich ontvallen aansluitend nog naar een borrel van een andere beleggerswebsite te gaan. Want het forum mocht dan aardig zijn, hij bleek van een stuk of 5, 6 beleggingssites gebruik te maken om een compleet beeld te krijgen. Bijna alle andere aanwezigen meldden ook regelmatig van verschillende beleggerswebsites gebruik te maken. Sommigen hadden daar zelfs een paar extra beeldschermen voor geïnstalleerd. Dat moest anders kunnen! Anderhalf jaar later stond dit voorval ons nog steeds helder voor de geest en vormde het de basis voor het ontwikkelen van Beursblik.nl

Ontmoetingen, geen belegger is hetzelfde

Daarnaast hebben we in de afgelopen jaren bij ontmoetingen met honderden beleggers ervaren dat beleggers de meest uiteenlopende interesses hebben naast beleggen en de beurs. Om die reden is het idee ontstaan om een website te starten waarbij beleggers op 1 plek hun favoriete bronnen kunnen volgen zonder de diverse websites telkens opnieuw te moeten scannen. De basis is beleggen maar iedereen kan er z’n eigen invulling aan geven. Niemand is hetzelfde.

De toekomst van Beursblik.nl

Het idee van Beursblik.nl vindt z’n oorsprong dus bij beleggers zelf. Beleggers maken dan ook onderdeel uit van de redactie die de inhoud van de startpagina bepalen. Daarnaast beoordelen beleggers ook zelf de bronnen die als tips door bezoekers worden ingediend. Bezoekers, leden en beleggers worden ook continu betrokken bij de verdere ontwikkeling van de website.

Heeft u zelf ook een idee, suggestie, opmerking, klacht, mist u een koers of index of wilt u met ons samenwerken neem dan zeker contact met ons op.

Beursblik.nl is sinds eind 2010 onderdeel van Pro Gain BV. KvK nr 17254080  BTW nr 8208.89.234

Hartelijke groet,

Team Beursblik.nl