De Japanse yen wordt steeds goedkoper

Aan het einde van 2012 werd in Japan Shinzo Abe gekozen als de nieuwe premier van Japan. Zijn belangrijkste verkiezingsbelofte was, dat hij de al 20 jaar durende stagnatie en deflatie in zijn land definitief de nek om zou draaien. Een van zijn doelstellingen daarbij was om de inflatie structureel te verhogen naar 2%. Hij zou die doelstelling echter niet kunnen verwezenlijken zonder de steun van de Bank of Japan. Die is immers verantwoordelijk voor het monetaire beleid en gaat zogezegd over het al dan niet laten draaien van de geldpers. Grote hoeveelheden aan liquiditeiten drukt de waarde van de eigen valuta en jaagt zodoende de inflatie op.
 
Abe: Ik hoop dat het 2% inflatiecijfer op een verantwoorde manier te behalen

 

Onbeperkt geld bijdrukken
Alleen al de aankondiging van deze plannen en voornemens heeft een waardevermindering van de yen in gang gezet. Aan het einde van januari van dit jaar was de waarde van de yen ten opzichte van de dollar met maar liefst 18% gedaald. Die snelle daling was voor een niet onbelangrijk deel het gevolg van de succesvolle poging van Abe om de gouverneursbenoeming voor de Bank of Japan naar zijn hand te zetten. Hoewel de BoJ onafhankelijk is, wordt de opvolger van de zittende gouverneur Haruhiko Kuroda. Dat is de man die Abe graag op die positie ziet. Kuroda is, evenals Abe, sinds jaar en dag voorstander van agressieve monetaire verruiming. Tijdens de benoemingsprocedure in het Japanse Lagerhuis liet Kuroda geen misverstand bestaan over zijn insteek. Voor hem is het duidelijk, dat er op grote schaal zowel kortlopend als langlopend Japans schuldpapier moet worden terug gekocht. Hij betoonde zich tevens voorstander om dit inkoopprogramma, dat eigenlijk pas in 2014 van start gaat, te vervroegen. Voor Kuroda en de zijnen is er geen beperking aan de omvang van het programma. Eerder al had hij verklaard, dat wat hem betreft de BoJ haar balans met talloos veel biljoenen mocht laten groeien als daarmee de uiteindelijke doelstelling bereikt wordt. Dat is om het inflatieniveau van minder dan 0,1¥% in twee jaar tijd omhoog te brengen naar 2%.
   
De laatste maanden een vrije val voor de yen
 
Experiment
Kuroda is zelfs bereid om te experimenteren om zijn doelstelling te verwezenlijken. Niet alleen gaan de geldpersen in de hoogste versnelling, ook is de nieuwe bankgouverneur van plan om desnoods derivaten te gaan inkopen. Dat zou het stimuleringsprogramma nog meer vaart geven. De wereld heeft echter nog maar weinig ervaring met deze vorm van stimuleren door centrale banken. Het is onduidelijk welke risico’s centrale banken lopen bij het massaal inkopen van zogeheten structured products. Laat staan dat de Bank of Japan die risico’s transparant kan maken. Alleen de Fed, het stelsel van Amerikaanse centrale banken heeft hier enige ervaring mee opgedaan, toen het in 2008 de assets van het bijna failliete Bear Sternes overnam. Dat heeft de Bank overigens geen windeieren gelegd.

 

Haruhiko Kuroda is de sterke man van de BoJ

 

Doelstelling
Hoewel er in de markt de nodige scepsis bestaat dat het duo Abe-Kuroda de inflatie binnen twee jaar op 2% kan brengen, neemt de overtuiging wel toe dat ze de doelstelling van 2% uiteindelijk zullen behalen. Sinds het bekend worden van de plannen van Kuroda is de waarde van de yen ten opzichte van valuta’s al steeds verder gedaald. Lag de waarde van de dollar aan het einde van januari nog rond ¥ 90, nu gaan er al meer dan ¥ 96 in een dollar. Daar blijft het niet bij, zo is inmiddels de overtuiging op de valutamarkten. Steeds meer beleggingsbanken zien de grens van ¥ 100 in 2013 voor de dollar als heel reëel. Er gaan ook steeds meer stemmen op die veronderstellen dat de daling niet bij ¥ 100 zal ophouden. Een enkeling houdt op termijn zelfs een waardedaling tot ¥ 124 ten opzichte van de dollar voor mogelijk en reëel.
De voortdurende verzwakking van de yen is in hun ogen niet alleen te danken aan het agressieve verruimende beleid van de BoJ, maar ook aan ontwikkelingen in de VS.  Daar groeit het aantal signalen, dat het de goede kant opgaat met de economie. Het banencijfer op vrijdag 8 maart was daar de zoveelste bevestiging van. Naarmate de signalen van een sterkere economie overtuigender en talrijker worden, zal de dollar aan kracht winnen ten opzichte van andere concurrerende valuta’s. Het feit, dat er ook in de VS verruimende programma’s lopen, doet daar weinig tot niets aan af.

 

George Soros: verdiende 1,2 miljard aan de daling van de Japanse Yen

 

Dennis Gartman: De val van Yen gaat veel verder

 

Beleggen in valuta’s kan zeer lucratief zijn

Er is echter een beperking. U kunt het namelijk beter aan professionals overlaten. Die hebben kennis en ervaring opgebouwd om de marktontwikkelingen juist te lezen en in te schatten. Op de Forex gaat alles heel erg snel. Te snel voor de gemiddelde particulier. U kunt daarom beter werken met handelaren die daar veel ervaring hebben en die u uiteraard kunt vertrouwen. Onze handelaren zijn al jaren met veel succes actief op de internationale valutamarkten. Waarom zou u daar geen voordeel uit willen halen?
Leert u ons eerst maar eens kennen via onze gratis nieuwsbrief zodat u rustig kan zien dat we daadwerkelijk een enorme meerwaarde bieden. De beurs is volgende week ook interessant en volgende maand ook. Wij willen u bewijzen dat we winst voor u kunnen realiseren en daar willen we de tijd voor nemen.
www.trendzoeker.nl