India heeft iets ongelofelijks gepresteerd (Jack Hoogland)

Vorige week vertelde ik u in dit artikel waarom India door de leeftijdsopbouw van haar bevolking een natuurlijke economische rugwind heeft, terwijl we in de Eurozone om diezelfde reden juist een steeds sterker wordende tegenwind hebben.

Daarnaast heeft India de afgelopen jaren iets ongelofelijks gedaan. Ze zijn daar in 2009 stilletjes beginnen bouwen aan een digitaal identificatiesysteem dat gebaseerd is op vingerafdrukken en oogscans. Waardoor honderden miljoenen Indiërs die voordien nooit officieel geregistreerd waren, dat nu wel zijn, en daardoor toegang hebben tot overheidsdiensten, banken, verzekeringen, etc. Het systeem heet AADHAAR en dient als basis voor andere systemen (BHIM en Indian Stack).
Ik ben geen techneut, dus ik bespaar u de technische details. Maar het resultaat van dit alles is dat Indiërs de komende jaren betalingen kunnen doen met alleen hun vingerafdruk en hun ID-nummer. Dat ze hun medische geschiedenis binnen één seconde kunnen delen met iedere dokter, ziekenhuis of kliniek in geheel India.
Dat ze daarnaast vanuit hun luie stoel gebruik kunnen maken van overheidsdiensten, bankrekeningen kunnen openen, en leningen en verzekeringen kunnen aanvragen. Zonder dat er ook maar één stukje papier mee gemoeid is.
In een document van topbelegger Raoul Pal aan zijn cliënten, schreef hij: