Aanzegging

Aanzegging is het bekendmaken door middel van het uitreiken van een gerechtelijk schrijven, bijvoorbeeld een dagvaarding of een kennisgeving.