Actief fonds

Onder een actief fonds verstaan we een Fonds waarin tijdens de beursdag doorlopend handel wordt gedreven.