Affidavit

Een schriftelijke verklaring, opgesteld door een beëdigd persoon bestemd voor gerechtelijke doeleinden. Bijvoorbeeld voor de houder van een obligatie waarvan de houder geen onderdaan is van het land waar de obligatie is uitgegeven en daar niet woont, met als doel het verkrijgen van belastingfaciliteiten.