Afschrijvingskosten

Afschrijvingskosten zijn de kosten die de economische waardevermindering weergeven van een goed gedurende de economische levensduur. De termen economische levensduur, technische levensduur en restwaarde zijn hier van belang.