Akte

Een ondertekend, gedagtekend en notarieel document waarin feiten en afspraken zijn vastgelegd. Deze wordt ondertekent door twee partijen en is bedoeld om als bewijs te dienen als er onenigheid ontstaat over de uitvoering van de overeenkomst.