Amsterdam EOE-index

Deze afkorting staat voor Amsterdam European Options Exchange index. De European Options Exchange (EOE) publiceert vier indexen: De Amsterdam EOE-index AEX, de Eurotop 100 Index, de Amsterdam Midkap Index en de Nederlandse Top 5-index (European Options Exchange, 1995a). De EOE-index is over het algemeen gezien als de vertegenwoordiger index voor de prijs dynamiek van de Nederlandse aandelenmarkt, en in dit pand het dient als een onderliggende waarde voor opties en futures handel. De index monster wordt jaarlijks aangepast in februari op basis van de uitstaande aandelen gedurende de voorgaande drie volle kalenderjaren (European Options Exchange, 1995a). De gewichten van de individuele aandelen worden herzien om rekening te houden van de dividenden uit aandelen, de betaling van bonussen, of rechten te nemen isses. In het geval van vraagstukken inzake rechten, is de aanpassing gebaseerd op de hypothetische waarde van het recht. De EOE-index is echter, links ongecorrigeerde als het effect van een van bovengenoemde transacties is minder dan 0,1 indexpunten.