AEX zet eindspurt in

De AEX-index wist dankzij een eindspurt van een paar punten hoger te sluiten op 351,88 punten. De AEX beweegt sinds eind mei per saldo opwaarts. De top van dit jaar, die in april rond 358 punten werd bereikt,… De AEX-index wist dankzij een eindspurt van een paar punten hoger te sluiten op 351,88 punten. De AEX beweegt sinds eind mei per saldo opwaarts. De top van dit jaar, die in april rond 358 punten werd bereikt, is in zicht. Diverse Europese indices zoals de Duitse DAX en de Next 150-index hebben het jaarrecord onlangs nog aangescherpt. Hiervan kunnen de PIIGS-landen slechts dromen. De Portugese, Spaanse en Italiaanse beurzen bijvoorbeeld staan dit jaar nog steeds op verlies. De discrepantie tussen ‘NoordÂ’ en ‘ZuidÂ’ binnen Europa wordt steeds groter, waarbij de problemen steeds dichterbij komen: de ‘PIIGSÂ’ staan bijna in onze achtertuin.
De euro blijkt in een permanente crisis te zijn beland, getuige de omzetting van het tijdelijke noodfonds in een permanente: “De lidstaten met de euro als munt kunnen een stabiliteitsmechanisme installeren dat kan worden geïnstalleerd als het noodzakelijk is om het voortbestaan van de euro in zijn geheel te garanderen. De toewijzing van financiële hulp via dat mechanisme zal het onderwerp zijn van strikte voorwaarden.” Met deze blanco cheque moet de val van de euro worden gestuit.
Volgens het CBS is in Nederland de voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid vorige maand met 1000 personen afgenomen. Niet voor seizoeninvloeden gecorrigeerd, zaten in november 403.000 personen werkloos op de bank, oftewel 5,2% van de beroepsbevolking.
Het tempo waarmee de bedrijvigheid in de dienstensector van de eurozone deze maand is toegenomen, is lager dan verwacht, terwijl de industrie sneller groeide dan was voorzien. Uit onderzoek van Markit blijkt, dat de inkoopmanagersindex voor de dienstensector afnam van 55,4 in november tot 53,7 in december. De index voor de industrie kwam uit op 56,8 versus 55,3 de voorgaande maand. Een stand boven 50 duidt op groei. Het Britse marktonderzoeksbureau voert maandelijks een onderzoek uit onder circa drieduizend bedrijven.
In de VS zijn in november meer huizen in aanbouw genomen dan in de voorgaande maand. Het aantal nam met 3,9% toe tot 555.000 op jaarbasis versus 534.000 woningen in oktober. Marktvorsers hadden op een aantal van 550.000 gerekend. Het tekort op de lopende rekening van de VS steeg in het derde kwartaal tot 3,5% van het bruto binnenlands product, wat het hoogste niveau sinds het vierde kwartaal van 2008 betekent. Nominaal bedroeg het tekort vorig kwartaal $ 127,2 miljard versus $ 123,2 miljard in Q2.
Het jaar is bijna ten einde, waarbij we kunnen concluderen dat de AEX per saldo amper terreinwinst heeft geboekt. Als we de AEX in breder perspectief plaatsen, is de index sinds de crash in 2008 weliswaar hersteld, maar beweegt per saldo zijwaarts. De AEX is al 15 maanden richtingzoekende. Het is een positief teken dat de stijgende trend sinds eind mei nog steeds intact is. De AEX heeft inmiddels de top van dit jaar rond 358 punten in het vizier, maar zal evenwel met meer kracht en overtuiging de weg omhoog moeten vervolgen. Het zou tevens fraai zijn indien meerdere fondsen de weg omhoog vervolgen dan een paar AEX-zwaargewichten.
 
Met vriendelijke groet,
www.beursbulletin.nl
www.beleggen.com

Harm van Wijk

De auteur heeft posities in de AEX, ArcelorMittal en Royal Dutch Shell.
De auteur schrijft in dit weblog op persoonlijke titel. Zijn handelssignalen kunnen op elk moment veranderen. De informatie in dit weblog is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.
 
Wilt u dit dagcommentaar per e-mail ontvangen? Klik dan op bovenstaande link.
AEX Verwachting