AEX analyse 20 juli 2020

Grofweg is het zo dat de AEX moeite lijkt te hebben met de 580. Het is niet zo dat er een stevige weerstand ligt, maar al sinds begin juni zitten we vooral in een neutrale trend die pas doorbroken wordt bij een stand boven de 580.