CAC40 test top van augustus

De CAC40 doorbrak in januari de neklijn (rond 5250 punten) van een ‘kleiner’ hoofdschouderpatroon. Na een sterke opleving vanaf de bodem in maart, doorbrak de index vervolgens de neklijn van een veel groter… De CAC40 doorbrak in januari de neklijn (rond 5250 punten) van een ‘kleiner’ hoofdschouderpatroon. Na een sterke opleving vanaf de bodem in maart, doorbrak de index vervolgens de neklijn van een veel groter hoofdschouderpatroon. De doorbraak van deze belangrijke steungrens zette het luik wagenwijd open. De Franse index is sindsdien dermate ver gedaald dat de 4000-puntengrens bijna werd aangetikt. In juli veerde de index sterk op, waarbij zelfs de dalende weerstandslijn vanaf juni werd doorbroken. Het recente, forse herstel heeft de CAC40 weer tot boven de neklijn gebracht. Hiermee is echter het negatieve beeld voor de lange termijn niet veranderd. Toch is er voor de korte termijn reden tot optimisme. Het is bemoedigend dat de CAC40 vooralsnog boven de bodems van augustus weet te blijven en een hogere bodem heeft gevormd ten opzichte van juli. Grote vraag is, of deze hogere bodem zal worden gevolgd door een hogere top. Momenteel test de CAC40 de top van augustus. Om de korte termijn stijgende lijn in stand te houden, is een hogere top ten opzichte van augustus een vereiste.
Grafiek