Belasting op vermogen (Tom Lassing)

Is belasting op vermogen een eerlijke belasting?
Heel veel mensen vinden van niet, omdat je over je vermogen mogelijk al belasting betaalde toen je het verdiende.
Maar… Niet iedereen verdiende het vermogen zelf. Zo is er bijvoorbeeld oud geld.
Als je geen belasting op vermogen heft, dan wordt oud geld alleen maar rijker en rijker. Immers kennen we ook niet echt een belasting op rendement. Koerswinsten op aandelen of andere beleggingen zijn in Nederland vrijwel onbelast.
De rijken worden dus rijker en rijker en kunnen dat vermogen via slimme belastingvrije wegen overdragen aan hun kinderen.
In mijn ogen is het dus zeker zo dat je een bepaalde vorm van vermogensbelasting zou mogen invoeren.
Maar dan wel met een flinke drempel.
Echter moeten we dan ook eens gaan kijken naar het vermogen van (buitenlandse) trusts.
Ben je namelijk écht vermogend, dan heb je, net als de koninklijke familie, de nodige buitenlandse trusts die je vermogen voor je beheren en die je jaarlijks een uitkering vertrekken.
Zo kan je wonen in de woning(en) van de trust en krijg je een leef vergoeding van die trust. Je kinderen krijgen dat ook en ondertussen betaalt die trust ook geen belastingen.
Als we dat soort opzetjes niet in het felle licht zetten en ook niet gaan belasten, dan kan je de vermogensbelasting beter ook maar niet oppakken. Je doet het of beide wel, of beide niet.
Voor de samenleving is het beter als de ultra rijken hun deel ook eindelijk eens gaan betalen. Al te lang weten ze serieuze belastingbetalingen te ontlopen. Hierdoor blijft de bevolking arm en de elite wordt steeds rijker. Dat moet veranderen.