De Russische economie groeide met 5% (Tom Lassing)

Dat is het verhaal vanuit Moskou. Het gaat dus heel erg goed met de economie van Rusland en de oorlog heeft helemaal geen impact.
Dat is wat Moskou ons wil doen laten geloven, maar de werkelijkheid is anders.
Deze cijfers zijn simpelweg niet waar. Ze kunnen niet waar zijn.
Rusland heeft namelijk letterlijk miljoenen werkers verloren. Een miljoen goed opgeleide mensen die Rusland sinds februari 2022 verlieten, maar ook minstens 800.000 extra personen die het leger in moesten. Veel mensen die het leger in zijn gegaan zijn omgekomen of invalide geraakt. We praten dan ook mogelijk over een miljoen mensen die nu dood of invalide zijn.
Daarbij zijn er ook heel veel banen verloren gegaan toen honderden westerse bedrijven hun deuren sloten en Rusland verlieten.
De Russische maak-industrie bestond al voor de oorlog vrijwel niet meer. In Rusland werden vooral buitenlandse producten in elkaar gezet. Een deel van die producten komt nu door het embargo niet meer binnen. De enige groei in Rusland zou nog logischerwijze de wapenindustrie kunnen zijn.
Dat de economie in haar totaal niet groeit, ligt ook aan het feit dat de inkomsten vanuit olie en gas verkopen veel lager liggen dan voor de oorlog en zeker lager dan in de eerste zomer van de oorlog. Gazprom heeft laten weten dat haar omzet en winst enorm minder is geworden. Ze zijn de enige niet.
De olieprijs op de wereldmarkt is nu zo’n 75 dollar per vat. Rusland krijgt dat er zeker niet voor.
Vooral China en India nemen die Russische olie nu af maar wel met een aanzienlijke korting. Daarbij is het vervoer nu veel duurder dan voor de oorlog. Rusland verkoopt dus wel veel olie en gas, maar de netto opbrengst is flink gedaald.
Een ander punt is dat de productie van olie en gas in Rusland enorm onder druk staat. De moeilijkste bronnen werden onderhouden door westerse bedrijven die nu vertrokken zijn. Als zo’n ingewikkelde bron storing krijgt, dan is het maar de vraag of Rusland in staat is de productie te handhaven. Als deze winter de productie ergens stokt en alles bevriest, dan is zo’n bron potentieel definitief over en uit.
De gemelde 5% economische groei is wensdenken vanuit Moskou. Het is niet wat er werkelijk gaande is.