Deze belangrijke trend leidt tot enorme koersstijgingen! (Jack Hoogland)

Een voor beleggers nog steeds onopvallende, maar wel belangrijke trend is de impact van de enorme problemen in de wereldwijde scheepvaart.

Belangrijk, omdat deze trend enorme koerswinsten oplevert.

Onderstaande titel boven een uitgebreid artikel in Financial Times, laat al goed zien hoe groot de problemen zijn waar de scheepvaart tegenaan hikt.

Ten eerste is de afgelopen jaren sowieso al veel te weinig geïnvesteerd in nieuwe schepen.

Daarbovenop zijn schepen (door problemen in Panama en de Rode Zee) nu per lading veel langer onderweg, en worden ze extra vertraagd door opstoppingen bij allerlei havens.

Hierdoor ontstaat een groeiend tekort aan schepen die olie, gas en grondstoffen over de oceanen transporteren.

Zoals onderstaande tweet aangeeft, krijgt de scheepvaart allerlei problemen tegelijk voor de kiezen.

CEO’s van scheepvaartbedrijven geven dan ook aan dat ze in hun hele carrière nog nooit zoiets hebben meegemaakt.

Bedrijven die schepen en tankers verhuren, profiteren superhard van stijgende verhuurprijzen.

En komend jaar wordt het….
Klik hier om verder te lezen