Een hoge ROCE

ROCE staat voor “Return On Capital Employed” en ROCE geeft dus een indicatie hoe goed het bedrijf in staat is rendement te halen uit het kapitaal dat ingezet wordt. Hoe hoger het percentage is, des te hoger hun rendement.
Nu is ROCE niet zaligmakend, maar net als K/W en PEG geeft het een mooie eerste indicatie van hoe interessant een verder onderzoek naar het bedrijf is.
In dat kader ben ik bewust in India naar een hoog ROCE aandeel gaan zoeken en ik vond er de opvolger van Lycos Internet. (Kent u dat bedrijf nog?)
Het bedrijf is internationaal actief en het is in mijn ogen interessant er naar te kijken.
Ik besprak het daarom afgelopen dinsdag in het lunchwebinar. Kijk hier https://youtu.be/8yZ_xGrQExQ