Het rendement bij Neo Finance (Tom Lassing)

NEO Finance besloot enkele jaren geleden het XIRR model te hanteren om het te verwachten rendement te kunnen weergeven.
XIRR toont het Interne Rendement (IRR) wanneer de beweging van fondsen niet continu is. Het houdt dus wel rekening met aflossingsdata, maar houdt geen rekening met slechte leningen. Bij slechte leningen of bij leningen met een hoger risico zegt XIRR per lening bijzonder weinig.
Het geeft dus een niet zo reëel beeld, want de realiteit is dat leningen lang niet altijd op tijd afgelost worden en ook rente betaling is lang niet altijd op tijd.
Ze hebben daarom ook een gewogen jaarlijkse rentevoet berekening gemaakt. Het is de premie waarvoor al het geld (gemiddeld) is uitgeleend. Ik neem dit percentage als mijn verwachte rendement, maar het is natuurlijk slechts een benadering.
Het houdt immers geen rekening met verlate leningen en ook niet met herinvestering. Aan de andere kant is het wel weer een aardige indicatie omdat je bij herinvestering dus wel in de buurt komt. Immers blijft dan het bedrag wel uitgeleend omdat vrijkomende gelden weer ingezet worden en rendement opleveren.
Er zijn binnen het NEO Finance account ook nog de Portfolio ROI en Netto Portefeuille ROI beschikbaar.
De portfolio ROI is het ontvangen bedrag van de rente + het bedrag van de ontvangen late rente + het bedrag van de ontvangen procedurele rente+ Secundaire marktresultaat + kosten/ portefeuille x 12.
Het blijkt dat dit per maand zeer uiteen kan lopen. Zo ga ik uit van een rendement van 12% op de portefeuille, terwijl de portfolio ROI voor oktober 2023 bij mij op 14,53% uit is gekomen.
De netto Portefeuille ROI (ontvangen bedrag van de rente + het bedrag van de ontvangen late rente + het bedrag van de ontvangen procedurele rente+ Secundaire marktresultaat + wijzigingen verwachten waardevermindering / portefeuille na verwachte waardevermindering x12) is bij mij in oktober maar liefst 16,83%.
Nu kan ik me rijk rekenen, maar ik hou het gewoon bij de ‘jaarlijkse rente’. Dat is naar mijn idee dichtbij genoeg.
Heel veel slechte leningen komen later alsnog tot uitkering en over de vertraging moet de lener ook rente betalen.
Hoe dan ook blijft het enorm moeilijk een perfect rendement uit te rekenen. Het is nu eenmaal zo dat heel wat leningen vertraagd zullen zijn. Als de leners uiteindelijk maar betalen komt het wel goed. In dat opzicht gaat het erg goed bij NEO Finance. Men betaalt uiteindelijk meestal wel.