Hier zijn ze wel een beetje laat mee! (Jack Hoogland)

Ik heb u al vaak verteld over de tekorten aan voor de energietransitie benodigde grondstoffen, die de komende jaren alsmaar groter zullen worden.

Nu wordt onze verwachting bevestigd door de autofabrikanten. Zie deze tweet.

De meeste autofabrikanten hebben de focus gelegd op elektrische auto’s, maar beginnen zich nu zorgen te maken over de toekomstige beschikbaarheid van grondstoffen.

Daar zijn ze echter wel een beetje laat mee.

Véél te laat zelfs!

Op onderstaande grafiek zien we dat sinds 2018 massaal is geïnvesteerd in elektrische auto’s en in fabrieken voor batterijen.

Maar dat véél te weinig is geïnvesteerd in de winning van grondstoffen als koper, nikkel, kobalt, lithium en grafiet.

Auto- en batterijfabrikanten hebben samen bijna $400 miljard geïnvesteerd, zonder zich af te vragen waar alle benodigde grondstoffen vandaan moeten komen.

Ofwel, hier is de verkeerde volgorde gehanteerd.

Waardoor autofabrikanten nu alle reden hebben om…
Klik hier om verder te lezen