Ik overweeg gronden aan te kopen (Tom Lassing)

Samen met een zakenpartner overweeg ik momenteel om gronden aan te gaan kopen. We hebben namelijk een visie over waar het met duurzame energie heen gaat en we willen die visie niet alleen met de mond belijden, maar deze ook in de praktijk tot uitvoer brengen.
Daarvoor zijn her en der in Nederland gronden nodig waarop de juiste bestemming gevestigd kan en gaat worden.
Dat alles kost niet alleen geld, maar ook tijd.
Bestemmingsplan wijzigingen zijn immers tijdrovend. Iedereen is voor duurzame energie, alleen niet in mijn achtertuin…
Maar er moeten zaken veranderen en als iedereen stil blijft zitten, dan gaat er niets (op tijd) veranderen.
Ik wil dus actie ondernemen.
Niet alleen wil ik eigen geld investeren, ik wil er ook geld voor gaan lenen.
Nu denk ik aan een opzet waarbij die geldlening in de toekomst ook eventueel omgezet kan worden in aandelen in het bedrijf. Zou het namelijk succesvol zijn, dan wordt het een heel interessant verhaal en dat zou de investeerders mogelijk financieel onafhankelijk kunnen maken. Zou het niet mooi zijn zo’n kans te pakken in plaats van later te zeggen… Ik zag het, maar deed niets…
Later meer hier over.