Je hoeft geen kerngeleerde te zijn (Jack Hoogland)

We zien de afgelopen weken een sterk toenemende aandacht in de media voor het feit dat er grote tekorten ontstaan in alle voor de energietransitie benodigde metalen.

De tweet hieronder verwijst naar een artikel over een tekort aan koper dat oploopt tot maar liefst 14 miljoen ton per jaar in 2040.

Laat dit even doordringen: Een jaarlijks tekort van 14 miljard kilo koper!

In onderstaande tweet een quote van topbelegger Rick Rule die de situatie perfect beschrijft.

Om aan de snel stijgende vraag te kunnen voldoen, moet ieder jaar een écht grote nieuwe kopermijn in productie gaan.

De realiteit is dat dit slechts eens in de vijf jaar gebeurt.

Je hoeft geen kerngeleerde te zijn om te begrijpen dat…
Klik hier om verder te lezen