Roe versus Wade

Zelfs het hoogste rechtsorgaan in de VS is niet meer wat het geweest is. Alle zittende rechters zijn aangesteld met de belofte dat ze de regelgeving rond Roe versus Wade (recht op abortus en privacy) intact zouden laten.
Er is nu een proefversie van een uitspraak uitgekomen waarin de rechtse rechters aangeven dat ze die wetgeving toch willen schrappen. Dat is een wens van ultra rechts in de VS. Puur kijkend naar de bevolking is 80% van de bevolking voor juist het handhaven van Roe versus Wade.
Voor de Democraten kan deze uitgelekte ’testversie’ wel eens een zegen zijn. Is dit een onderwerp waarmee ze in november de tussentijdse verkiezingen alsnog naar hun hand kunnen zetten? Ze zijn meestal niet zo sterk in het gebruiken van actuele onderwerpen om verkiezingen te winnen. Is dit dan eindelijk een onderwerp waar ze wel iets mee kunnen?
Wat de uitgelekte versie wel akelig duidelijk maakt is dat de rechters tegenwoordig vooral politiek gemotiveerd zijn. De vorige regering heeft met list en bedrog een aantal ongekwalificeerde rechters weten door te drukken. Rechters die qua kennis pertinent niet de meest logische keuze waren om het hoogste ambt te krijgen. Die puur politieke aanstellingen brengen nu de achting voor dit hoogste rechtsorgaan behoorlijk omlaag.
De VS gaat terug richting de middeleeuwen. In alles is het duidelijk dat we hier te maken hebben met een rijk dat op omvallen staat.