Vastgoed: een tikkende tijdbom? (Brecht Arnaert)

De inflatie in België klokte onlangs af op 7,59%. Dat wil zeggen dat indien je die zou willen indijken, je de rente van de centrale bank op méér dan 7,59% moet zetten. Laat ons zeggen 10%, om toch enig economisch effect te sorteren. Maar zeg nu zelf: kan de economie een rente van 10% aan? Me dunkt van niet: doe je dat, dan heb je morgen al een economische crisis van jewelste.
Vergis u namelijk niet: het merendeel van wat vandaag economisch rendabel lijkt, is dat helemaal niet. Rentabiliteit, namelijk, is afhankelijk van een goede inschatting van de risico’s dat het fout gaat. Als ik een bakkerij open, dan mag ik de beste taarten van de wereld bakken, maar als ik die geopend heb langs een eenzame straat in de Far West (“in Vilvoorde City…”), dan verzinkt al mijn werk in het niets.
Risico-inschatting is met andere woorden dé job van de ondernemer, en zijn beloning daarvoor is winst. Hoe beter hij het risico inschat en navenant zijn middelen beter organiseert, hoe meer winst hij zal maken. Het maakt niet uit of het risico hoog dan wel laag is. In élke omgeving kan een ondernemer winst maken, simpelweg omdat hij of zij de risico’s beter inschat dan zijn tegenstrevers. Samen houden die elkaar scherp, en het is in de termijncontracten tussen hen dat de rente ontstaat. Soit. Theorie.
Pas dat nu eens toe op de huidige situatie. Reflecteert de rentestand de werkelijke risico’s? De vraag stellen is ze beantwoorden: natuurlijk niet.

Lees verder