Deze winst ligt letterlijk voor het oprapen! (Jack Hoogland)