Drie kenmerken van een bankencrisis (Jack Hoogland)