Het gaat nu ongelofelijk hard! (Jack Hoogland)

inflatie

In mijn artikel van maandag verwees ik u naar een toespraak van Margaret Thatcher, waarin ze het volgende zei: “There is no such thing as public money. Only taxpayers money.”

Ofwel: de rekening van stijgende begrotingstekorten en een stijgende staatsschuld komt altijd op het bord van de burger terecht. Door belastingverhoging, bezuinigingen óf door inflatie.

Dat staatsschulden nu écht snel oplopen, zien we alvast op onderstaande grafiek, die de Amerikaanse staatsschuld in relatie tot het BBP weergeeft.  Het gaat nu ongelofelijk hard met die staatsschuld!  

Tegelijk is er geen enkele politicus die voorstelt om straks te bezuinigen. Of om (behalve voor een paar rijken) de belastingen te verhogen.   Sterker nog, ze willen juist in de economie ‘investeren’. Waardoor staatsschulden de komende jaren nóg harder oplopen.  

Gevolg: de snel oplopende staatsschuld komt middels stijgende inflatie op het bord van de burger terecht. Het bewijs daarvan zien we nu al in onderstaande tweet. Fed-baas Powell gaf onlangs zelf aan dat… Klik hier om verder te lezen