Het grote geld is aan het kopen geslagen! (Jack Hoogland)