Project Bodegraven

Matching Capital heeft met succes eerder financieringen gedaan voor de vastgoedpartij die nu een pand koopt in hartje Bodegraven.

Er zijn drie huurders: een winkel en twee huurders voor de appartementen.

De kosten van rente en aflossing worden reeds gedekt door de twee nieuwe huurders voor de appartementen. Die hebben al getekend en Matching Capital heeft dit gecontroleerd.

De huur vanuit de winkel is in die zin “pure winst”.

De lening duurt 2 jaar, en er is een optie van 12 maanden verlenging. Na afloop van de looptijd wordt de lening (goedkoper) geherfinancierd.

Een bank is er dan happiger op, omdat er dan aantoonbaar goede huuromzet is van de huurders, de winkel draait, het pand is meer waard en er is maandelijks afgelost.

De financiering is 69% van de waarde. Mocht de waarde van het pand dalen met 30%, dan is de lening nog gedekt door het onderpand. Matching Capital houdt namens haar beleggers de zekerheid van hypotheek. Er is geen bank bij betrokken.

Voorwaarden op een rij

  • Financiering: € 190.000
  • Taxatiewaarde: € 275.000
  • Loan-to-value: 69%
  • Koopsom: € 220.000 +K.K.
  • Winkel + twee appartementen (reeds verhuurd)
  • Looptijd: 24 maanden (verlengingsoptie 12 maanden)
  • Rente: 6,5% op jaarbasis
  • Aflossing: 3% op jaarbasis
  • Depot: 2 maanden

Lees verder!