Radiostilte bij ING

Bankverzekeraar ING staat dit weekend volop in de publiciteit, helaas negatieve publiciteit. ING is het gesprek van de dag in de financiële wereld.
De druk op het management van ING moet enorm… Bankverzekeraar ING staat dit weekend volop in de publiciteit, helaas negatieve publiciteit. ING is het gesprek van de dag in de financiële wereld.
De druk op het management van ING moet enorm zijn. Wat is wijsheid? Het bestuur van ING stelt zich op het standpunt dat de bank gezond en solvabel is, maar dat de marktperceptie gewijzigd is en dat alleen daardoor al extra kapitaal een must is.
Dat er extra kapitaal in ING zal worden gestoken, is een zekerheid. De vraag is waar dat kapitaal vandaan gaat komen. Geld van de staat zal niet de voorkeur hebben van de ING top. Vraag is of er überhaupt een alternatief is. Emitteren op de huidige koers zou gezien de kapitaalbehoefte een extreme verwatering opleveren voor bestaande aandeelhouders. Hoewel ING terecht stelt dat het handelt in het belang van diezelfde aandeelhouders, staat overleven van de bankverzekeraar wel voorop.
Natuurlijk wordt er dit weekend druk overlegd met zowel DNB en Wouter Bos. De enorme koersdreun vrijdag, gecombineerd met de nodige negatieve publiciteit wereldwijd, dwingt tot snelle actie. De stelling van het ING bestuur dat het niet met de rug tegen de muur staat, is dan ook onjuist. Wellicht puur vanuit de huidige kapitaalpositie gerekend kloppend, maar het vertrouwen in het bedrijf heeft een forse knauw gekregen.
De internationale pers tast vooralsnog in het duister. Zowel de Wall Street Journal als Reuters weet te melden dat ING dit weekend overlegt met de Nederlandse overheid over een kapitaalinjectie. De Britse Sunday Times stelt zelfs te weten dat het om een geldbedrag gaat tot € 9 miljard en dat dit voor maandagochtend bekend wordt gemaakt.
Feit is dat zowel bij ING, DNB als de Nederlandse overheid niemand bereid is te reageren. De pers tast dus in het duister. Het ‘nieuws’ over ING van de Sunday Times wordt braafjes opgepikt door de overige schrijvende pers. Nieuws wat feitelijk geen nieuws is, maar wat mij betreft pure speculatie.
De ING top is inmiddels wel de regie kwijt: de markt dwingt tot snelle actie, bij sterke voorkeur dit weekend. De koersdreun van vrijdag maakt duidelijk dat langer wachten met maatregelen de situatie alleen maar zal verergeren en de schade zal vergroten. Nederlanders zullen niet snel hun vertrouwen verliezen in de bankverzekeraar, maar de vele duizenden spaarders in het buitenland via ING Direct waar ING het straatbeeld niet siert zullen daar vermoedelijk toch anders over denken. Het vertrouwen van het sparend publiek is wereldwijd toch al ernstig geschonden: better safe then sorry. Als het vertrouwen eenmaal is verdwenen, kan het onttrekken van spaargelden snel gaan.
Voor ING zit er weinig anders op dat de kapitaalbasis te versterken. Er is in ieder geval geld beschikbaar. Voor het management van ING is het zaak met een dusdanig pakket maatregelen te komen, extra eigen vermogen, dividenduitkering sterk verlagen, alle pijn nemen op uitstaande leningen, dat het vertrouwen van de markt hersteld wordt. Zonder dat essentiële vertrouwen is geen enkele financial een lang leven beschoren.
In hindsight bias kan gesteld worden dat het bestuur van ING te lang heeft gewacht met het nemen van maatregelen om de kapitaalbasis te versterken, teveel heeft vertrouwd op de tot voor kort zo solide reputatie van de bankverzekeraar. Daarmee is het nu de regie kwijtgeraakt. Hopelijk wordt dat vandaag nog door de ING top herwonnen.
Martin Crum
Martin Crum is hoofdredacteur van Inveztor. Disclaimer Crum: geen positie in ING op het moment van publiceren.