Tien jaar lang een stijgend tekort (Jack Hoogland)

uranium

Dit weekend vroegen een paar lezers of we niet bang waren dat als de vraag naar kernenergie stijgt, de investeringen in uraniummijnen net zo hard stijgen.

Lees allereerst nog even mijn artikel van donderdag. En besef even hoe enorm de stroom nieuwsberichten is over landen die gaan investeren in kerncentrales. Dat de vraag naar uranium de komende jaren fors zal stijgen, is dus duidelijk.

Over investeringen in uraniummijnen kwam ik in diezelfde periode slechts één bericht tegen. Zie onderstaande tweet. Geen enkel bericht over bedrijven die gaan investeren in nieuwe mijnen. Maar wél een bericht over een belangrijke uraniummijn die juist gaat SLUITEN.

De wereld gaat in sterk toenemende mate richting kernenergie. Daarvoor zijn nieuwe uraniummijnen nodig. Alleen heeft niemand zin om in nieuwe uraniummijnen te investeren. Daarvoor is de investering te hoog en is de uraniumprijs veel te laag.

En juist daar wordt het interessant. Want:
Klik hier om verder te lezen