Wie een héél klein beetje doordenkt… (Jack Hoogland)