Klimaat of milieu, wat is het? (Tom Lassing)

Het klimaat is aan het veranderen. Dat is een 100% zekerheid. Daar is eigenlijk iedereen het wel over eens.
Maar dan de vraag of menselijk ingrijpen die verandering kan beïnvloeden. Dat is minder duidelijk.
Ik pleit daarom voor het feit dat we het niet over het klimaat moeten hebben.
ALS menselijk ingrijpen de oorzaak is, dan komt het omdat we het milieu verpesten. Vervuiling is zowel slecht nieuws voor het klimaat, maar OOK voor de gezondheid van mensen.
Het zou dus veel slimmer zijn om milieumaatregelen te nemen die goede zijn voor onze gezondheid EN positief kunnen uitpakken voor het klimaat.
Door de nadruk te leggen op de gezondheid van mensen zou er heel veel weerstand weggenomen worden. Het klimaat is immers abstract en onbewezen.
De gezondheid van inwoners is veel dichter bij huis.
Zo worden inwoners van Brabant gemiddeld jaren minder oud dan inwoners van Friesland.
Zulke berichten komen aan!
Dan komt van bewoners ook heus wel de vraag waarom dat dan is…
Kijk, dan heb je de aandacht en dan voelt het veel meer als een eigen probleem. De oplossing is uiteindelijk dezelfde als voor de klimaatproblemen, maar je hebt nu meer betrokkenheid omdat het je veel meer raakt.