AEX cirkelt rond meerjarig recordniveau

De AEX scherpte woensdag opnieuw het recordniveau sinds september 2008 aan. De AEX-index bewoog de afgelopen dagen binnen een nauwe bandbreedte en werd daarbij verder in de hoek gedreven. Sinds januari… De AEX scherpte woensdag opnieuw het recordniveau sinds september 2008 aan. De AEX-index bewoog de afgelopen dagen binnen een nauwe bandbreedte en werd daarbij verder in de hoek gedreven. Sinds januari zijn de contouren van een wigpatroon zichtbaar. Vooralsnog beweegt de index rond de bovenkant van het trendkanaal vanaf december. De AEX noteert reeds 76 dagen boven het 50 daags gemiddelde. De volatiliteit is de afgelopen maanden steeds verder gedaald.
De Britse centralebankpresident King stelde dat de inflatie in Groot-Brittannië de komende maanden verder oploopt, terwijl de economie minder hard groeit dan verwacht. De Bank of England verwacht dat de inflatie in de komende maanden zal stijgen tot een niveau tussen 4% en 5%. In januari bedroeg de geldontwaarding al 4%, twee keer zo hoog als het nagestreefde inflatieniveau. De BoE hint hiermee op renteverhogingen.
Het aantal in aanbouw genomen woningen in de VS steeg met 14,6% op maandbasis tot een jaarlijks gemiddelde van 596.000. Het cijfer voor december werd echter gewijzigd naar een daling van 5,1% versus de eerder vermelde afname met 4,3%. Het aantal bouwvergunningen (‘pending home sales’), dat wordt gezien als een indicator voor de toekomstige huizenbouw, nam in januari af met 10,4%.
De Amerikaanse industriële productie nam in januari op maandbasis af met 0,1%. De bezettingsgraad in de sector kwam in januari uit op 76,1%. De producentenprijzen stegen in januari met 0,8% op maandbasis en op jaarbasis 3,6%.
De AEX heeft voldoende dalingsruimte voordat de ‘uptrend’ van de afgelopen maanden wordt verlaten. Bovendien kunnen diverse Fibonacci ‘retracement levels’, gemeten vanaf de ‘low’ en de ‘high’ van dit jaar steun bieden. Wij verwachten dat de AEX de stijgende lijn voortzet zolang deze steungrenzen intact zijn.
Het is opmerkelijk dat de Amsterdamse hoofdgraadmeter al maandenlang de weg opwaarts vervolgt. Inmiddels heeft de AEX de bovenkant van het stijgende trendkanaal vanaf december bereikt, waarbij de kans op een correctie is toegenomen. Dat wil echter niet zeggen dat de AEX daadwerkelijk (fors) gaat corrigeren. Vooralsnog is de weg van de minste weerstand opwaarts. Zelfs bij een daling tot circa 335 punten, is de stijgende trend sinds mei intact.
De AEX kan een stap terugdoen en reeds ronds 360 punten steun vinden bij een aantal Fibonacci steungrenzen. Deze steunzones worden gemeten vanaf de ‘low’ tot aan de ‘high’ van dit jaar. Tevens vormen de dieptepunten van dit jaar rond 352 punten, een belangrijk steunniveau. BeursBulletin handhaaft derhalve een positieve visie, zolang de AEX boven deze steungrenzen noteert. Wij focussen ons dan ook op instapkansen, danwel uitbreidingen van aandelenposities, binnen de opwaartse trend sinds eind mei.
Met vriendelijke groet,
www.beursbulletin.nl
www.beleggen.com

Harm van Wijk

De auteur heeft posities in de AEX.
De auteur schrijft in dit weblog op persoonlijke titel. Zijn handelssignalen kunnen op elk moment veranderen. De informatie in dit weblog is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.
 
Wilt u dit dagcommentaar per e-mail ontvangen? Klik dan op bovenstaande link.
AEX Verwachting