Crisis oplossing, gratis openbaar vervoer (Tom Lassing)

Stel even dat het inderdaad een economische crisis gaat worden doordat energieprijzen en daarmee de inflatie uit de pan gaan rijzen.
Is dan het gratis of veel goedkoper maken van Openbaar Vervoer niet een fantastische oplossing?
Het levert een enorme hoeveelheid aan besparing van energie op. Het levert ook op dat mensen die nog wel de weg op moeten, lees vrachtvervoer en ander beroepsvervoer waar openbaar vervoer geen oplossing voor is, veel meer ruimte op de weg zullen vinden. Minder vertragingen en goed voor de economie dus.
Gratis of goedkoper openbaar vervoer kost de overheid geld. Uiteindelijk kost het dus ook de samenleving geld, maar in de prioriteitenlijst is energie besparing deze winter de hoogste prioriteit. We moeten energie besparen, want zoals het nu is, is onze energievoorraad goed voor energie tot half februari 2023. Des te meer we besparen, des te verder komen we door de winter heen. Als was het dus maar voor een paar maanden respijt, het kan wel een enorm probleem helpen oplossen.