Drie belangrijke verschillen! (Jack Hoogland)

Tijdens de vorige bull markt voor uranium (2001-2007) stegen koersen van uraniumaandelen tussen 2200% en 10.000%. Wij zien drie belangrijke verschillen tussen de huidige en de vorige bull markt. Waardoor wij ervan overtuigd zijn dat deze bull markt nóg hogere koersstijgingen zal opleveren.  

1. Grotere tekorten Het eerste verschil is dat er tijdens de vorige bull markt nauwelijks sprake was van een tekort aan uranium. Terwijl er nu véél minder uranium wordt geproduceerd dan kerncentrales de komende tijd nodig gaan hebben. Zie onderstaande grafiek. We zien nu een enorm jaarlijks tekort, dat nog minstens tien jaar zal aanhouden.   Alléén dit geeft al meer dan genoeg reden om tijdens deze bull markt fors hogere koersstijgingen te verwachten.  

2. Sprott Tijdens de vorige bull markt was er ook een uraniumfonds, maar dat was lang niet zo agressief bezig als Sprott nu is. Sprotts nieuwe uraniumfonds (zie dit artikel) heeft in slechts drie weken tijd ruim 6 miljoen pond uranium opgekocht. Het daadwerkelijke tekort aan uranium wordt hierdoor…
Klik hier om verder te lezen