Over Nederlandse pensioenen… (Ontvangen bericht)

De pensioenen zijn naar mijn idee al vanaf 2008 niet geïndexeerd, terwijl de pensioenfondsen toch jaarlijks vele miljarden overhielden na betaling pensioenen, torenhoge salarissen + bonussen van bestuurders, kosten accommodatie, etc.

Het totale pensioenvermogen is de afgelopen 13 jaar maar liefst verdrievoudigd tot meer dan 2.000 miljard euro. Het rendement op dat vermogen was gemiddeld over de jaren zo’n 7%.
Bij ABP in 2019 zelfs 11,1%. Toch wilden ze ook toen niet indexeren. Het koopkrachtverlies van gepensioneerden vanaf 2008 bedraagt daarom nu circa 30%.

Het rendement op vermogen speelt hier dus geen rol maar wel de rekenrente, die tot bijna 0% omlaag ging. Dit hebben we te danken aan toenmalig staatssecretaris Mark Rutte die indertijd op advies van DNB met een Financieel Toetsings Kader (FTK) kwam. In 2008 was de rekenrente nog ongeveer 4%. Daarna begon de daling waardoor er niet meer geïndexeerde kon worden.

Het vreemde is dus dat het feit dat lagere rente positief is voor hogere koersen van aandelen volledig buiten beschouwing is gelaten, ondanks alle protesten van gepensioneerden en vele onafhankelijke deskundigen. Nederland is in Europe het land met de laagste rekenrente. In andere landen werd gewoon wel jaar in jaar uit geïndexeerd.

Er is nu onnodig een nieuwe pensioenwet in de maak; met aanpassing van de huidige wet zou kunnen worden volstaan. Gepensioneerden zijn niet blij met zo’n nieuwe wet maar de verzekeraars steken veelzeggend de vlag uit!

De Tweede Kamer gaat hierover binnenkort een beslissing nemen.
Ik wil hier nog wel aan toevoegen dat er in Nederland bijna 12 miljoen pensioendeelnemers zijn: ca 3,5 miljoen gepensioneerden en ruim 8 miljoen werkenden.

Deskundigen vermoeden dat 90% van de pensioendeelnemers pensioen onbewust is en te nauwer nood weten wat er de afgelopen 13 jaar in het pensioendossier heeft gespeeld; laat staan dat ze weten dat er een nieuwe pensioenwet op stapel staat. De Adviescommissie Toetsing Regeldruk heeft al aangegeven dat het wetsontwerp veel vraagtekens oproept en beter niet aangenomen kan worden. Aanpassing van de pensioenwet zou een veel betere optie zijn.